تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

نگهداری ، سرویس و راهبری کلیه قسمتهای تأسیسات مکانیکی ، الکتریکی و ساختمانی خارج از جامجم
برگزار کننده : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
شرح کلی حوزه فعالیت : گهداری ، سرویس و راهبری کلیه قسمتهای تأسیسات مکانیکی ، الکتریکی و ساختمانی خارج از جامجم

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 15,300,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/03ساعت: 08:00
نگهداری ، سرویس و راهبری کلیه قسمتهای تأسیسات مکانیکی ، الکتریکی و ساختمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.