تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذار بهسازی و تکمیل سیستم آبیاری فضای سبز پروژه های ارتفاعات (بام سبز و نور و …)
برآورد اولیه ۲۷٫۲۹۷٫۹۵۶٫۳۴۸ ریال
مدت قرارداد ۶ ماه

شرایط آگهی

سپرده به مبلغ 1.500.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی - ارائه حداقل رتبه 5 رشته آب یا حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات - هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
واگذار بهسازی و تکمیل سیستم آبیاری فضای سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.