تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی و بازدید از مجاری عرضه
مبلغ براورد ۴۸۲۶۸۳۷۴۲۷۳ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی و بازدید از مجاری عرضه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.