تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰ کاوا
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰ کاوا
برآورد مالی : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 100,000 مبلغ تضمین : 2,225,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 00:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰ کاوا

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.