تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سیستم اعلام سرق رقت منازل سازمانی مدارس غیرانتفاعی و مهد کودک شهرک های گاز

شرایط آگهی

تضمین : 2,317,125,000 ریال
خرید سیستم اعلام سرق رقت منازل سازمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.