تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تابلوفشار متوسط،ترانسفورماتور، کابلکشی کابل برق رسانی بانضمام عملیات اجرایی مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی

شرایط آگهی

رشته نیرو ( رشته پست - انتقال توزیع )پایه حداقل 4 از سازمان برنامه و بودجه کشور خرید : 11/000/000 ریال تضمین : 9/500/000/000 ریال
خرید تابلوفشار متوسط،ترانسفورماتور، کابلکشی کابل برق رسانی بانضمام عملیات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.