تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۶ ردیف مزایده شامل :
۱- فروش ۵۲ دستگاه سکسیونر داخل تابلو و ۳۷۸ دستگاه کنتاکتور نمرات مختلف اسقاط
۲- فروش گروه آلومینیوم اسقاط
۳- فروش گروه کنتور
۴- فروش گروه مس به جز سیم مسی
۵- فروش کفه تریلر اسقاط
۶- فروش گروه آهن آلات

شرایط آگهی

تضمین : مندرج در اصل اگهی
۶ ردیف مزایده شامل : ۱- فروش ۵۲ دستگاه سکسیونر داخل تابلو و ۳۷۸ دستگاه کنتاکتور نمرات مختلف اسقاط ۲- فروش گروه آلومینیوم اسقاط ۳- فروش گروه کنتور ۴- فروش گروه مس به جز سیم مسی ۵- فروش کفه تریلر اسقاط ۶- فروش گروه آهن آلات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.