تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
نوبت : اول                                                      تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸           حسب اجرائیه صادره درخصوص پرونده اجرایی شماره ۹۷۱۳۴۲ – اجرا  مربوط به محکوم له شرکت تعاونی مرغ داران  به طرفیت شرکت طیور زاگرس  به خواسته مطالبه وجه باتوجه به تقاضای ذینفع ومطابق نظریه کارشناسی، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بروجرد درنظر دارد ازطریق مزایده حضوری اقدام به فروش بامشخصات ذیل نماید. طالبین می توانند حداقل پنج روز قبل از مزایده باهماهنگی اجرای احکام بازدید نموده درصورت تمایل به شرکت در مزایده لازم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت وجه نقد همراه داشته باشند تادرصورت ارائه بالاترین قیمت وجه مذکور به حساب  سپرده دادگستری  واریز گردد و مابقی ثمن مورد مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مذکور پرداخت گردد درغیر اینصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده و مزایده نیز باطل خواهد شد . مورد مزایده:  کشتارگاه صنعتی طیور زاگرس بروجرد واقع در کیلومتر ۱۱جاده بروجرد – خرم اباد با پلاک ثبتی ۵۸فرعی از  ۲۹ اصلی بخش ۴ شهرستان بروجرد
الف= ارزیابی عرصه و اعیان و سایر:
– ملک مذکور باکاربری صنعتی در فاصله  ۳۰۰ متری جاده اصلی و از طریق گذر  ۱۰ متری خاکی به طول تقریبی ۲۰۰ متر  به جاده اصلی دسترسی دارد .
– مساحت عرصه ۳۸۴۰/۹۰ مترمربع و دارای  سوله به مساحت تقریبی  ۱۳۵۰ مترمربع با ارتفاع ۴/۹۰ تا زیر سقف کاذب ، اتاقک نگهبانی با سقف تیرچه بلوک با ارتفاع ۳متر و مساحت تقریبی ۳۲ متر مربع ، زیر زمینی با ارتفاع ۳/۵ متر و به مساحت تقریبی ۵۶ متر مربع با سقف دال و منبع اب بتونی به عمق ۲/۲۰ با مساحت ۷۸ تقریبی مترمربع که سقف و کف ان بتون می باشد احداث گردیده است . اتاقک تصفیه خانه واقع در ضلع شمالی ساختمان با سقف شیروان به مساحت تقریبی ۳۳ مترمربع و استخر روباز با عمق متوسط۳/۵۰ متر به مساحت تقریبی ۴۵۳متر مربع می باشد. کف سوله موزائیک ضد سایش و بدنه تا ارتفاع ۱/۲۰ سنگ و الباقی سرامیک و کف محوطه بتون می باشد در قسمت ورودی ملک در ضلع جنوبی یک اتاقک نگهبانی با ارتفاع ۲/۷۰ به مساحت تقریبی ۱۵/۸ متر مربع و همچنین اتاقک باسکول در دو طبقه به مساحت تقریبی ۲۰ متر مربع احداث شده است
۱ – عرصه ملک مطابق با سند مالکیت به شماره رایانه ۱۳۹۷۰۵۸۲۵۰۰۴۰۰۳۱۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ به متراژ۳۴۸۰/۹۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۳۴/۸۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۲ – مساحت اعیانی سوله های فلزی با متراژ ۱۳۵۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۲۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۳- مساحت اعیانی ابنیه {اتاق ها و انبار ها} ۲۳۵ متر مربع ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۴ – دیوار حائل اجری ضلع غربی به همراه پلا ستر سیمان ۴۰۰ متر مربع فی۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۵ -کف سازی و محوطه سازی عرصه به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع فی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۶ – دیوار چینی عرصه به متراژ ۴۰۰ متر مربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
– جمع موارد فوق الذکر ارزش کل شش دانگ عرصه و اعیان مربوط به شرکت مذکور مبلغ ۷۴/۵۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال  معادل هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون و نهصد هزار تومان برآورد می گردد.
قیمت گذاری با توجه به موقعیت ملک ، شرایط فعلی بازار و با فرض نداشتن دیون  ، تعهدات و بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی و بلامعارض بودن ملک وعدم منع قانونی وشرعی  جهت نقل و انتقال قطعی، انجام شده است .
ب= ارزیابی بخش تأسیسات :
۱-باسکول ۵۰ تنی زمینی بامیز۲٫۳*۸ متری نصب شده در داخل محوطه کشتارگاه ساخت توزین الکتریک                  ۱۲۰ میلیون تومان
۲- مخزن پلی اتیلنی ۱۰۰۰۰ لیتری ذخیره گازوئیل          ۲ عدد         مجموعا” ۳۵  میلیون تومان
۳- مخزن پلی اتیلنی ۵۰۰۰ لیتری ذخیره گازوئیل به همراه الکتروپمپ مربوطه     ۱ عدد     ۸ میلیون تومان
۴- دیگ بخاربه ظرفیت حرارتی ۶۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت وساخت سال ۱۳۹۴ به شماره سریال ۹۴۶۳ به همراه سختی گیر و دی اریتور با مشعل دوگانه سوز ولوله کشی های کامل       ۱ دستگاه          ۳۴۰ میلیون تومان
۵-  دستگاه ساکشن ضایعات مرغ ساخت شرکت بهین صنعت بذر ماندگاردارای پمپ ۱۱ kw       ۲۵۰ میلیون تومان
۶- الکتروپمپ انتقال آب گرم به همراه بخش تامین آب گرم مصرفی کارگران شامل مبدل اولیه ولوله ها ۵۰ میلیون تومان
۷-  مجموعه تامین آب سرد شامل دستگاه موتورکمپرسورساخت شرکت کریرآمریکا وکندانسورها واواپراتورهای با مبرد فریونی اسمبل شده در صنایع بررودتی سرداب    ۶۰۰ میلیون تومان
۸- الکتروپمپهای انتقال آب سرد وآب گرم از اتاق بویلربه داخل کشتارگاه با قدرت hp15 وتانکر ۱۰۰۰ لیتری فولادی نگهداری گازوئیل در داخل اتاق بویلر        ۷۵ میلیون تومان
۹- خط پذیرش شامل حدود ۱۰  متر ترولی ویک دستگاه سبد شور استیل ساخت شرکت میرنظام ویک هودبزرگ    ۱۵۰ میلیون تومان
۱۰- راکر حمل مرغ از جنس فوالد گالوانیزه به صورت نبشی ۲ وپروفیل۲*۲ ، ۱*۲ ، ۲*۶هریک به وزن تقریبی  ۱۰۰ کیلو گرم             ۱۰۰ عدد          ۴۵۰ میلیون تومان
۱۱- کانال خون گیری به طول تقریبی ۱۶ متر از ورق استیل۳۱۴       ۹۰ میلیون تومان
۱۲- خط انتقال هوایی کشتار به طول تقریبی ۱۷۰ متر وبا تعداد تقریبی ۱۲۰۰عدد قالب پرنده گیر سالم به همراه دو دستگاه موتورگیربکس محرکه خط    ۵۲۰ میلیون تومان
۱۳- دستگاه پرنده شور ۷متری از جنس استیل        ۱۱۰ میلیون تومان
۱۴-  اسکالدر لاشه مرغ ،سه پاس ۹ متری با سه سیستم همزن موتوری  و هود      ۷۵۰ میلیون تومان
۱۵- قلاب شور استیل با موتور گیربکس مربوطه         ۵۰ میلیون تومان
۱۶- اسکالدر پای مرغ به طول ۲ متر از جنس استیل به انضمام پوست گیر پا ساخت شرکت میر نظام به همراه چیلر پا به طول ۲متر از جنس استیل      ۳۱۰ میلیون تومان
۱۷- پرکن سه ردیفه و دو ردیفه ساخت شرکت میر نظام    ۳عدد                           ۴۵۰ میلیون تومان
۱۸- فینیشر یا پولیشر تمام استیل                                                                ۱۱۰ میلیون تومان
۱۹- مخزن ۱۲۰ لیتری ایرگان از جنس استیل ومدفون در زمین به همراه شیر نیوماتیک وتابلو برق مربوطه دو عدد ۳۰  میلیون تومان
۲۰-  هاپر تخلیه روده از جنس استیل به طول تقریبی ۳ متر                             ۲۰ میلیون تومان
۲۱- کله کش استیل                                                                           ۳۵ میلیون تومان
۲۲-  لاشه شور دوبل                       ۱ عدد                                           ۴۵ میلیون تومان
۲۳-  پا انداز                                ۱عدد                                            ۵۰ میلیون تومان
۲۴-  پا بر                                   ۱ عدد                                           ۶۰ میلیون تومان
۲۵-  شوکر حوضچه ای فایبرگلاس ۳متری و تابلو برق مجهز به اینورتر فرکانس بالا   ۹۰ میلیون تومان
۲۶- پست برق اصلی داخل کشتارگاه شامل چهارسلول تابلو ایستاده و یک تابلوی پیانویی و یک تابلو بانک خارنی ۲۵۰ kva و دو دستگاه اینورتر کنترل سرعت الکترو موتور با تابلوها ماشین آلات   ۲۷۰ میلیون تومان
۲۷- دستگاه جت پرینتر  videojet  ساخت کشور چین با نوار نقاله ۲ متری      ۱عدد    ۳۵ میلیون تومان
۲۸- دستگاه جت پرینتر willett   ( انگلیس) با دو نوار نقاله۲ و ۱٫۵ متری      ۱ عدد    ۴۵ میلیون تومان
۲۹- دستگاه کلیپر با بدنه استیل و محرک پنوماتیک                                 ۱۱ عدد   ۵۵  میلیون تومان
۳۰- چیلر ۱۲ متری  از جنس استیل ۳۰۴ و ضخامت ۳ میلیمتر به همراه موتور گیر بکس ایتالیایی  و کانوار ارتباط دهنده ( چیلیر دوم به دو بخش ۳ و ۹ متری تبدیل شده) ساخت میر نظام همراه با بلوئر          ۲ عدد                   ۱۶۰۰ میلیون تومان
۳۱- خط چلینگ روم ۲۸۰ متری با حدود ۱۸۵۰ عدد قلاب و سه دستگاه محرکه موتور گیربکسی و یک دستگاه اواپراتور      ۱۷۰۰ میلیون تومان
۳۲- میز استیل بسته بندی جگر به ابعاد ۱۲۰*۶۰ سانتیمتر با سطح مشی        ۹ عدد     ۱۸ میلیون تومان
۳۳- میز استیل ۱۲۰*۲۰۰ سانتیمتر با صفحه مشی                                 ۱ عدد     ۳ میلیون تومان
۳۴- دستگاه پوست گیر سنگدان استیل                                                ۲ عدد     ۵۶  میلیون تومان
۳۵- دستگاه  چربی گیر سنگدان، سطلی استیل                                      ۲ عدد     ۷۰ میلیون تومان
۳۶- دستگاه چاک زن سنگدان استیل                                                 ۱ عدد     ۴۰ میلیون تومان
۳۷- خط سورتینگ هوایی با قابلیت سایزبندی در ۹ اندازه  ۶۰۰۰ قطعه ای به همراه پردازشگر و میز  ۱۰* ۱٫۵ از جنس استیل با ۹ عدد خروجی              ۱۵۰۰ میلیون تومان
۳۸- دستگاه تاریخ زن حرارتی  ساخت طاها صنعت اصفهان         ۱ عدد      ۸ میلیون تومان
۳۹- مجموعه دوربین مدار بسته شامل ۹ عدد دوربین  و یک دستگاه dvr وکابلهای رابط               ۳۰ میلیون تومان
۴۰- نوار نقاله ( کانوایر) بدنه استیل، عرض تسمه ۵۰ سانتیمتر ۸ متری         ۱ عدد     ۸۵ میلیون تومان
۴۱- نوار نقاله ( کانوایر) بدنه استیل، عرض تسمه ۵۰ سانتیمتر ۱۰ متری       ۱ عدد    ۱۰۰ میلیون تومان
۴۲- نوار نقاله ( کانوایر) بدنه استیل و تسمه های تفلونی حمل جعبه ۱۲متری   ۱ عدد     ۱۶۰ میلیون تومان
۴۳- باسکول یک تنی ساخت بیتا مرکزی                                            ۱ عدد     ۱۸ میلیون تومان
۴۴- سیستم برق رسانی به کشتارگاه شامل پست اخصاصی    ۳۱۵kva و دیماند ۲۵۰kw    و ۶ اسپان شبکه ۲۰kv              ۴۰۰ میلیون تومان
۴۵- مجموعه کابلهای موجود برق رسانی در اندازه های مختلف                          ۳۰۰ میلیون تومان
۴۶- تاسیسات و لوله کشی آب و هوای فشرده به مجموعه                                  ۲۰۰ میلیون تومان
۴۷-  سازه های آهنی نگهدارنده مجموعه خطوط چلینگ و سورتینگ  با پوشش دهی گالوانیزه        ۱۱۰ میلیون تومان
۴۸- مجموعه سیستم فاضلاب کشتارگاه                                                ۱۸۰ میلیون تومان
-جمـــــــع کل:   ۱۱۷٫۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یکصدو هفده میلیارد و هشتصد و ده  میلیون ریال تمام)
و ارزش کل کارخانه مبلغ ۱۹۲۳۱۹۰۰۰۰۰۰ریال می باشد./
مکان مزایده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجرد
زمان مزایده: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲  ساعت ۱۰
مدیر اجرای احکام شعبه اول مدنی دادگستری بروجرد
محمدرضا کوشکی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۳۶۴۶۰۰۰۰۰۷۴۸۱۶
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۶۶۲۰۴۰۰۳۱۶
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجرد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش کشتارگاه صنعتی باکاربری صنعتی مساحت عرصه ۳۸۴۰/۹۰ مترمربع و دارای سوله به مساحت تقریبی ۱۳۵۰ مترمربع و ….

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.