تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
در پرونده اجرائی  کلاسه ۰۱۰۰۰۳۲ بر اساس مفاد نیابت اعطائی شماره ۰۱۰۰۰۶۳ صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید صدر تهران  محکوم علیه هارپال سینگ محکوم  به پرداخت مبلغ ۸/۲۷۴/۱۲۸/۷۶۵ ریال  بابت اصل خواسته ، تاخیر تادیه،هزینه دادرسی ، پرداخت حق الوکاله وکیل  در حق محکوم له آقای حسین قربانی  و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان ۴۱۳/۷۰۶/۴۳۰ریال در حق صندوق دولت  محکوم گردیده است اموال مشروحه ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف  و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بازدید که عبارتند از:۱ ـ یک مجموعه دستگاه اکسترودر خط تولید سیم و کابل مارک البرز به طول یک متر و نیم ، با الکتروموتور به توان ۱۵ کیلو وات به همراه تابلو برق ، اینورتر و المنت های مربوط به سیلندر و قالب های تولید با سایز های مختلف با وان خنک کاری به طول تقریبی ۶ متر
به ارزش : ۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲ ـ یکدستگاه بانچر (تابنده سیم مسی) سایز سیم تا ۱۶ میلیمتر ساخت ماشین سازی نوین صنعت ایران با دو عدد خرک پی اف به ارزش : ۶۸۹/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال
۳ ـ یکدستگاه تیک اف (جمع کن سیم) به صورت دستی دارای گیربکس ـ خرک ـ بدون الکتروموتور به ارزش ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال
۴ ـ یکدستگاه پی اف (باز کن سیم) دارای الکتروموتور ، گیربکس ، چرخ زنجیر و خرک به ارزش : ۷۸/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵ ـ یکعدد خرک برای قرارگیری قرقره ۶۳۰ میلیمتر در خط تولید به ارزش ۵۲/۰۰۰/۰۰۰  ریال
۶ ت سه عدد قرقره فلزی کابل قطر ۶۳۰ میلیمتر به ارزش ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۷ ـ ۱۵۰ عدد قرقره فلزی کابل قطر ۲۳۰ میلیمتر به ارزش۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۸ ـ ده عدد قرقره چوبی کابل قطر ۶۳۰ میلیمتر . به ارزش ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹ ـ یکدستگاه کشنده کابل با ۸ جک چک سبز رنگ ، دارای الکتروگیر بکس فاقد پلاک ـ مشخصات به ارزش ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۰ ـ سه دستگاه فاین (سایز کردن سیم مسی) ساخت ماشین سازی نمونه ایران به ارزش ۱/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۱ ـ یکدستگاه کلاف کن کابل تک کله دارای الکتروموتور و تابلو برق به ارزش ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲ ـ یکدستگاه کوره الکتریکی آنیل سیم مسی با المنت الکتریکی ، ساخت ماشین سازی کاوشکار ایران با تابلو برق به ارزش ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۳ ـ یکعدد باسکول با ظرفیت یک تن ساخت شرکت صنعتی فرد ایران به ارزش ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۴ ـ یکعدد جرثقیل ۵ تن زنجیری مارک ویتال بهمراه پایه شاسی با ارتفاع ۲ و دهنه ۳ متر به ارزش ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۵ ـ دو دستگاه یخچال فریزر ۱۲ فوت مارک فیلکو به ارزش ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۶ ـ یکدستگاه کولر آبی مدل ۷۵۰۰ مارک بهکاران به ارزش ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۷ ـ یکدستگاه گریس پمپ دستی به ارزش ۷۸۰/۰۰۰ ریال می باشد  که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه برای  کل  اموال  به مبلغ ۶/۴۵۹/۱۸۰/۰۰۰  ریال ارزیابی شده است مقرر گردیده  لذا جلسه مزایده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ساعت ۹ الی ۱۱  صبح در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش آفتاب واقع در اتوبان تهران قم – نرسیده به عوارضی – ضلع شمالشرقی حرم مطهر امام (ره) جنب بخشداری آفتاب – شعبه اجرای احکام مدنی  تشکیل میگردد فلذا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را داشته باشند دعوت میشود جهت بازدید از اموال در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است از محل نگهداری اموال واقع : تهران – بهشت زهرا –  اتوبان بهشت زهرا  به سمت شمال  – کیلومتر ۱٫۵ از بهشت زهرا – زمین های زراعی قربانی کارگاه تولید سیم و کابل  بازدید بعمل آورند بدیهی است پس از شروع مزایده برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه داده باشد قابل ذکر است منتخب اول میبایست نسبت به واریزنمودن ده درصد قیمت اعلام شده فی المجلس بعنوان سپرده به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش آفتاب اقدام نماید برنده مزایده پس از پرداخت مبلغ مذکور از تاریخ پرداخت به مدت یکماه مهلت دارد نسبت به تحویل الباقی بهای مال مورد مزایده اقدام نماید چنانچه خریدار به هر علتی از خرید استنکاف نماید سپرده ایشان با کسر هزینه های اجرائی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .
ضمنا لازمه شرکت در مزایده همراه داشتن ده درصد مبلغ پایه کارشناسی می باش
ضیاء تقی پور- مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش آفتاب
شماره آگهی : ۱۴۰۲۹۱۴۶۰۰۰۰۳۲۲۰۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۱۹۳۴۱۸۶
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش آفتاب

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش شامل ۱۷ مورد یک مجموعه دستگاه اکسترودر خط تولید سیم و کابل – یکدستگاه بانچر (تابنده سیم مسی) سایز سیم تا ۱۶ میلیمتر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.