تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

« آگهی مزایده »
به موجب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۱۲۶ اجرایی این اجرا خودروی توقیف شده محکوم علیه احمد استاد ممزائی توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردیده است.
– خودرو هیوندا  سانتافه ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶ سفید رنگ(سفارش امریکا) به شماره انتظامی ایران ۳۳- ۳۵۲۲۷ بنام  احمد استاد ممزائی  در حال حاضر در پارکینگ آزادگان می باشد.
-وضعیت ظاهری و فنی سلامت خودرو در زمان بازدید
اطاق و بدنه :۱-گلگیر عقب و رکاب جلو سمت راست و چپ و کاپوت خط وخش و و رنگ پریدگی دارد و چراغ جلو شکسته و گلگیر ودرب عقب راست  فرورفتگی عمیق دارد  وسپر جلو و عقب خط و خش دارد و لاک پوسته موتور شکسته است
داشبورد:۸۰%    صندلی و تودوزی:۶۰%    تجهیزات:۸۰%    موتور: ۸۰%  گیربکس:۹۰%    لاستیک جلو:۲۰% لاستیک عقب: ۱۰%      زاپاس:دارد کولر: سالم      ضبط:دارد
لذا خودروی فوق در روز ۱۴۰۲/۷/۹ رأس ساعت۱۰ صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول در وقت اداری از اموال مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (ارزش خودرو بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی )شروع میشود برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده رأس ساعت ۸ صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول شروع و ساعت ۱۰ صبح همان روز خاتمه می یابد برنده مزایده باید ۱۰%بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال و غیره کلاً به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن شرکت کنندگان در مزایده بایستی میلغ ۱۰درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمین شده معتبر همراه با پیشنهاد خود به اجرای احکام مدنی ارائه نمایند.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول
محمد رامی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۳۷۴۶۰۰۰۰۱۳۵۱۳۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۷۹۲۰۰۰۴۷۸۰۴۸۷
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول

شرایط آگهی

اعلام نشده
خودرو هیوندا  سانتافه ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.