تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
((اگهی مزایده نوبت اول ))
در پرونده  به کلاسه ۰۲۰۰۱۲۰ اجرای احکام مدنی محکوم علیه محمد خالقی نسب فرزند علی اکبر ، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۸۶۷۸۶۲۵ صادره از شعبه دوم  حقوقی دادگستری میاندورود  محکوم به فروش ( به جهت غیر قابل تقسیم بودن )  مال مشاعی ۱- یک دستگاه پمپ انتقال بتن ۳۴۰۰ شوئینگ ایرانی به همراه متعلقات ۲- یک دستگاه نیسان قید شده در مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ و تقسیم وجه حاصل از آن بین طرفین به میزان سهم ایشان ۴ دانگ خواهان و ۲ دانگ خوانده در حق محکوم له عباس خالقی نسب فرزند بابا  ، محکوم علیه تاکنون  هیچ اقدامی ننموده  لذا با توجه به توقیف اموال فوق طبق نظریه کارشناسی فهرست املاک و دارائی :
۱-قرار کارشناسی  یک دستگاه پمپ بتن :
مشخصات دستگاه شامل یک دستگاه پمپ بتن با موتور دویتس۶ سیلندرردیفی سوپر دار ۹۱۳ میلنگ بزرگ و پمپ شوئینگ ۲۴۰۰ با دبی تخلیه ۹۰ متر مکعب بر ساعت(نامی) و حداکثر ارتفاع انتقال بتن ۷۵ متر و متعلقات آن شامل تبدیل ۷ به ۵ اینچ، بست بزرگ ، شلواری و سرند و شاسی چرخدار میباشد.
دستگاه در حال حاضر به مدت چند سال است که در یک کارگاه تولید تیرچه و بلوک بلا استفاده در فضای غیر مسقف رها شده است.
هیئت کارشناسان قیمت دستگاه پمپ بتن موضوع پرونده با مشخصات؛ موتور دویتس۶ سیلندرردیفی سوپر دار ۹۱۳ میلنگ بزرگ و پمپ شوئینگ ۲۴۰۰ با دبی تخلیه ۹۰ متر مکعب بر ساعت(نامی) و حداکثر ارتفاع انتقال بتن ۷۵ متر و متعلقات آن شامل تبدیل ۷ به ۵ اینچ/ بست بزرگ /شلواری و سرند و شاسی چرخدار کار کرده دست دوم غیر آماده بکار را به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون( ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) ارزیابی و اعلام مینماید.
۲-قرار کارشناسی خودرو نیسان :
مشخصات فنی خودرو بر اساس اسناد مسلم الصدور
نوع:وانت – سیستم :نیسان  – تیپ: پاترول ۶ سیلندر – مدل:۱۳۶۹ – نوع سوخت : بنزین – ظرفیت :۱ تن – رنگ :آبی – شماره موتور:  P002355Z- شما ره شاسی : PNU80P904022- شماره انتظامی : ۶۲ ایران ۷۲۲ د ۵۶
وضعیت خودرو در لحظه بازدید در مورخه ۰۷/۰۳/۱۴۰۲
در لحظه بازدید ؛
– اتاق بارعقب پاترولی تعویض و نیسانی شده است.
– آینه بغل راست و چپ و شیشه جلو و سپر جلو و عقب و شاسی سمت چپ و شاسی سمت راست شکسته است.
– سقف پوسیدگی و رنگ پریدگی دارد.
– چهار حلقه لاستیک فرسوده دارد.
– پلاکت مشخصات در جای خود روی سینی جلو منصوب بوده و شماره موتور و شماره شاسی در لحظه بازدید فابریک بوده است .
ارزیابی و برآورد قیمت پایه خودرو بر اساس بازدید مورخه ۰۷/۰۳/۱۴۰۲
با توجه به وضعیت خودرو در لحظه بازدید ومدل سال ساخت ارزیابی قیمت پایه به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل صدو پانزده میلیون تومان بر آورد می گردد
اموال فوق الذکر  مذ کور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰الی ۱۱ در احکام مدنی دادگستری میاندرود به مزایده و بفروش می رسد . متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع وبرنده آن کس است که بالاترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ وبقیه حداکثریکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ رابه صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود –  احمد علی نژاد سورکی
رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندورود – مجتبی دیان
شماره آگهی : ۱۴۰۲۴۷۴۶۰۰۰۰۱۵۲۵۲۳
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۱۹۸۷۲۰۱۴۵۵
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندورود

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه پمپ انتقال بتن ۳۴۰۰ شوئینگ ایرانی به همراه متعلقات – یک دستگاه نیسان تیپ: پاترول ۶ سیلندر – مدل:۱۳۶۹ رنگ :آبی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.