تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکههای ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه دوم
برگزار کننده : مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم
شرح کلی حوزه فعالیت : تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکههای ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه دوم
برآورد مالی : ۱۰۹,۷۶۲,۹۷۴,۲۲۲

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 5,000,000 مبلغ تضمین : 5,489,000,000 ریال توضیحات تضمین : تضامین قابلقبول وفق آییننامه تضمین معاملات دولتی زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/12ساعت: 09:00
تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه دوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.