تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

((آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول ))
در پرونده اجرایی کلاسه  ۰۲۰۰۴۲۲  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساوه بنام  اسماعیل خاتمی علیه  غلامعلی معصومیان جهت وصول مبلغ  ۱/۲۵۴/۴۱۸/۶۱۸  ریال بابت  محکوم به و  مبلغ ۶۲/۷۲۰/۹۳۱ ریال بابت نیم عشر دولتی و هزینه های قانونی  متعلقه در نظر است :
یک دستگاه سواری پژو تیپ ROA  به شماره  ۸۵۲ ه  ۱۶ – ایران ۵۷  ، مدل ۱۳۸۵ ، رنگ نوک مدادی ، سوخت دوگانه سوز ، شماره موتور۱۱۶۸۵۰۴۷۰۰۳ ، شاسی ۶۱۳۰۸۴۱۱ ،
وضعیت وسیله نقلیه : در زمان بازدید موتور خاموش ، اتاق از قسمت جلو و عقب و جوانب دارای آثار خوردگی و ضربه می باشد ، شیشه درب عقب چپ معیوب ، فاقد آینه چپ ، لاستیکها مستعمل ، بیمهنامه شخص ثالث روئت نگردید .
ارزیابی قیمت :با عنایت به مراتب فوق و مدل و نوسانات بازار (در صورت سالم بودن موتور و عدم منع قانونی) قیمت پایه به تاریخ بازدید به مبلغ هفتاد میلیون تومان (۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان )  اعلام نظر می گردد .
مزایده  در روز  سه شنبه  مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸    از ساعت  ۹ لغایت ۱۰ صبح  در شعبه اول  اجرای احکام مدنی  دادگستری ساوه  انجام  و قیمت مندرج اعلامی که بر اساس نظریه کارشناس بوده قیمت پایه محسوب و مزایده از مبلغ فوق شروع گردیده  و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . چنانچه نیاز به ملاحظه اموال باشد ظرف پنج روز قبل از شروع مزایده می توانند به اجرای احکام مدنی مراجعه تا هماهنگی لازم جهت بازدید از اقلام فوق بعمل آید . ضمنا افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست ده درصد مبلغ را  واریز نمایند  و  مابقی مبلغ  را ظرف مهلت تعیین شده  توسط اجرای احکام واریز می نمایند . البته نهایت مهلت واریز  مابقی وجه یکماه خواهد بود  . ضمنا افراد شرکت کننده  کارت شناسایی نیز  به همراه داشته باشند ./
لیلی اصغری – مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری ساوه
شماره آگهی : ۱۴۰۲۲۶۴۶۰۰۰۰۰۷۵۲۶۵
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۶۹۲۰۰۰۰۶۲۵۰۰۸
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه

شرایط آگهی

اعلام نشده
یک دستگاه سواری پژو تیپ ROA

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.