تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی ۱۶ پکیج هوایی ۲۵ تن ساختمانهای اداری پالایشگاه دوم
برگزار کننده : مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوم

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
تعمیر اساسی ۱۶ پکیج هوایی ۲۵ تن ساختمانهای اداری پالایشگاه دوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.