تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب اجرائیه به شماره ۱۴۰۰۴۷۴۲۰۰۰۰۳۴۴۲۰۵-۱۴۰۰/۰۸/۰۱ -صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نوشهر-محکوم علیه کمیل علیخانی چورن  فرزند قاسم به  به تادیه ۱۲۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی و هزینه دادرسی در حق محکوم لها صدف خزاعی فرزند علی اکبر  و پرداخت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید. .نظر به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمود لذا خودرو متعلق به ایشان به شماره پلاک ۸۲۸ ی ۱۳-ایران ۸۲ از طریق پلیس راهور توقیف سیستمی و فیزیکی گردیده و توسط کارشناس منتخب دادگاه به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی شده است: خودرو مورد مزایده به شماره پلاک ۸۲۸ ی ۱۳ ایران -۸۲متوقف در محل پارکینگ امیر  در مزگاءالف:مشخصات فنی خودرو:نوع سواری سیستم سمند تیپ lx-cng مدل ۱۳۸۷ رنگ نقره ای متالیک ظرفیت جمعا پنج نفر سوخت دو گانه (بنزین و گاز) شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۰۹۲۰۷شماره شاسی ۲۰۰۱۲۱۶۰ ب:وصعیت و شرایط فعلی خودرو:۱-خودرو فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶در محل پارکینگ متوقف بوده و به علت مستهلک شدن باطری ازمایش مکانیکی مقدور نگردید .۲-اثارخسارت و ضربه در قطعات درب جلو و درب عقب سمت چپ،درب موتور (کاپوت)مشهود است .  ۳-آثارخط و خش در قطعات درب جلو و درب عقب سمت راست قابل رویت می باشد .۴-آثار رنگ پریدگی در قطعات سپر جلو سپر عقب مشاهده می شود ۵-آثار زنگ زدگی بر روی سقف مشهود است .۶-فاقد درب روغن موتور می باشد مقداری اشغال (تکه های چوب و شن و سنگریزه)در داخل محفظه روغن موتور دیده شده است .۷-فاقد کپسول گاز می باشد .۸-لاستیک های تمامی چرخ ها فاقد  اج لازم بوده و نیاز به تعویض دارد .۹-روکش صندلی های جلو دارای پارگی می باشد ۱۰-تمامی شیشه ها ،چراغ ها،آیینه ها،جلو داشبورد ،فرمان سالم می باشد .۱۱- خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد پ-تعیین قیمت و ارزش گذاری خودرو:با عنایت به موارد یاد شده و با توجه به مدل خودرو (۱۳۸۷)و مقایسه ان با خودرو های مشابه در بازار فعلی خودرو،قیمت خودرو سمند ال ایکس  به شماره پلاک ۸۲۸ ی ۱۳ ایران ۸۲ به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به حروف:هفتاد و پنج میلیون تومان تعیین و براورد می گردد که مورد مزایده   به شرح مذکور در روز چهار شنبه مورخه۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهراز طریق مزایده به فروش خواهید رسید طالبین می توانند درموعد مقرر در این اجرا حاضر ودر مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه بالاترین قیمت را خریدارباشندواگذار خواهد شد و ده درصد بهاء مزایده نقدا”وباقیمانده آن حداکثرظرف یک ماه وصول خواهدشد.ضمنا”طالبین میتوانند ظرف پنچ روز قبل از موعد مقرردر این اجرا حاضرتا ترتیب بازدید آنان ازمال مورد مزایده داده شود/.
مدیر دفتراجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر- شهروز شیخ الاسلامی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۲۶۰۵۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۴۷۹۲۰۰۰۱۲۳۵۹۵۲
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نوشهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
سواری سیستم سمند تیپ lx-cng مدل ۱۳۸۷ رنگ نقره ای متالیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.