تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

برگزاری مناقصه های ذیل
– خرید تابلو سافت استارتر
– عملیات وصول مطالبات در امور آبفای شهری و روستایی گلستان و صالحیه
– عملیات حفاظت و حراست از مخازن، تاسیسات، تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و سایر اماکن به تعداد ۱۰۱ نفر
– تامین نیروی انسانی به تعداد ۲۵ نفر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
خرید تابلو سافت استارتر  – عملیات وصول مطالبات  – عملیات حفاظت و حراست از مخازن، تاسیسات، تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و سایر اماکن- تامین نیروی انسانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.