تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزاده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۰۰۰۴۶۸
نظر به اینکه آقای سینا باقری احمد آباد بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند و بنا به درخواست بستانکار خودرو سواری رنو به شماره انتظامی ۴۵ ایران ۱۲۴ د ۸۱ جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد که مشخصات آن طبق گزارش کارشناس رسمی مرکز کارشناسان قوه قضائیه بدین شرح می باشد:
مشخصات خودرو:
یک دستگاه خودرو سواری رنو: تند ر(لوگان ال ۹۰) مدل ۱۳۸۹، رنگ نقره ای متالیک، به شماره موتور *۰۹۶۳۲۳* و شماره شاسی *۰۵۰۸۹۲*ظرفیت:۵ نفر –تعداد محور ۲-تعداد چرخ ۴-کارکرد هنگام بازدید :۰کیلومتر-سوخت :بنزین-قابلیت شماره گذاری :دارد-اصالت : دارد-بیمه شخص ثالث :دارد تا تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱-بیمه بدنه:ندارد-نقص ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی :ندارد-درصد لاستیک:عقب ۶۰ درصد،جلو ۶۰ درصد
وضعیت بدنه (و اتاق):
درب صندوق ضربه خوردگی جزیی دارد و رنگ روی آن پوسته کرده است
وضعیت فنی:
سالم تشخیص داده شد.
تغییرات انجام شده:
تغییری مشاهده نگردید
آدرس: در پارکینگ امیر کبیر واقع در بلوار پزشک شهر کرمان متوقف شده که طبق نظر کارشناس رسمی مرکز کارشناسان قوه قضائیه به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( یک میلیاردو هشتصد میلیون ریال ) معادل صدو هشتاد میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ یک میلیاردو هشتصد میلیون ریال ریال معادل صدو هشتاد میلیون تومان که قطعی گردیده شروع و بالاترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد. طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۹۰۶۱۰۰۰۱۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۱۹۰۶۱۰۰۰۴۰۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
خودرو سواری رنو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.