تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب پرونده اجرائی کلاسه ی ۱۴۰۰/۷۲۰۰۰۰۹۲ با موضوع بدهی مهریه، له خانم مژده عبدلی علیه آقای هادی قناعت پیشه یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵، به شماره پلاک انتظامی ایران ۷۳ ۳۱۴ ب ۷۲ مدل ۱۳۹۰، شماره موتور ۱۲۴۹۰۰۸۱۹۲۰ و شماره شاسی ۰۸۸۳۰۸ خاکستری رنگ، به مبلغ یک صد و پانزده میلیون تومان ارزیابی گردید و از ساعت ۹ الی ۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ در آدرس پارکینگ وکیل ۲ از طریق مزایده به فروش می رسد. کاپوت جلو رنگ شده و آثار ضربه دارد. در چند قسمت از اتاق و بدنه آثار ضربه و مرمت جزئی مشاهده می شود. آفتاب سوختگی روی درب موتور و سقف مشاهده می شود و وضعیت دقیق منوط به کارشناسی رنگ می باشد. کارکرد موتور و گیربکس در حد مدل است. تودوزی متوسط و کارکرده می باشد. چراغ ها و شیشه ها کامل است. فاقد ضبط و پخش است و لاستیک ها مستعمل است. وسیله در حد مدل و کارکرد و با نگهداری متوسط است. مزایده از مبلغ یک صد و پانزده میلیون تومان شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. خریداران مکلفند ۱۰ درصد مبلغ پایه ی کارشناسی را به حساب سپرده ی ثبت جهت شرکت در مزایده واریز نمایند؛ حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است؛ برنده مزایده مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ مزایده نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ فروش به حساب صندوق ثبت اقدام نماید؛ در غیر اینصورت مبلغ تودیعی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد؛ این آگهی یک نوبت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در روزنامه خبر منتشر می گردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۱۱۲۳۰۰۰۱۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۱۱۱۷۲۰۰۰۰۹۲

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.