تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول(نوبت اول)
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری سمنان درپرونده کلاسه ۰۰۰۰۹۴۳محکوم له محمد بهرامی علیه سعید ومجید بهرامی فرزندان سیف اله درنظر دارد یک دستگاه سواری سمند به پلاک انتظامی ایران ۸۶-۸۶۸ج۹۲ به با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
سواری سمند ال ایکس (LX) به رنگ سفید روغنی – مدل ۱۳۹۵ – بنزین سوز – چهار سیلندر – دو محور – چهار چرخ – دارای شماره موتور +۱۲۴k0848403+ و شاسی +NAAC91CE3GF0910801+ و با پلاک انتظامی فوق الاشاره که با بررسی های به عمل آمده و با توجه به وضعیت موجود و شکل و هیئت رویت شده در زمان بازدید وضعیت خودرو از نظر اطاق، بدنه، رنگ در حد مدل و کار کرده و و بدنه سمت چپ سرتاسر دارای خط و خش با جسم نوک تیز مشهود و همچنین لبه کاپوت خوردگی داشته و جلو پنجره آثار شکستگی دارد و ضمنا درب عقب سمت راست از زه به پایین و گلگیر عقب راست تیز خوردگی که بازسازی موضعی و قلم گیری رنگ گردیده و موقعیت تایر ها در قسمت جلو در حدود هشتاد درصد و عقب بیست درصد آج می باشند و وضعیت موتور نیز بصورت خاموش رویت و از چگونگی بیمه نامه خودروی اطلاعی در دسترس نمی باشدبا شرایط مذکور قیمت پایه آن جهت فروش به صورت مزایده به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان تعیین و اعلام میگردد را ازطریق مزایده عمومی وحضوری به فروش برساند مزایده در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل دفتر اول اجرای احکام مدنی سمنان برگزار خواهد شد برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت راپیشنهاد و۱۰درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس ومابقی وجه را حداکثرظرف مهلت ۱۰ روز ازتاریخ انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری سمنان به شماره ۲۱۷۱۲۹۲۸۰۱۰۰۶ واریز نماید درغیر اینصورت وجه سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.بدیهی است پس از واریز کامل وجه مزایده درموعد مقرر به حساب سپرده دادگستری سمنان نسبت به معرفی برنده مزایده به اداره تعویض پلاک سمنان  وسپس به یکی ازدفاتر ثبت اسناد واملاک سمنان جهت انتقال سند خودروی فوق اقدام خواهد شد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۹۴۶۰۰۰۰۰۹۴۸۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰۴۹۹۲۰۰۰۰۶۶۹۶۰۶
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
سواری سمند ال ایکس (LX) به رنگ سفید روغنی – مدل ۱۳۹۵ – بنزین سوز – چهار سیلندر و…

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.