تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید تیر چراغ برق جهت زیباسازی شهر
برآورد ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 675.000.000 ریال واریز به شماره حساب مندرج در اصل آگهی نزد بانک مرکزی
tenders
خرید تیر چراغ برق جهت زیباسازی شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.