تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت گداز قطعه
– خاک سرباره آلومینیوم
– براده آهن و چدن
– بشکه فلزی ۲۲۰ لیتری
-انواع لوله آهنی مستعمل

شرایط آگهی

فیش واریز نقدی به حساب شماره 956000009 بانک رفاه کارگران شعبه صنعتگران- هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده یا برندگان می باشد شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
tenders
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد: – خاک سرباره آلومینیوم – براده آهن و چدن – بشکه فلزی ۲۲۰ لیتری -انواع لوله آهنی مستعمل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.