تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری اجرای پروژه حوضچه آرامش واقع در پارک آزادگان
برآورد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

شرکت هایی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد - ضمانت نامه مبلغ 1.500.000.000 ریال واریز نقدی به حساب شماره مندرج در اصل آگهی نزد بانک ملی - معرفی نامه رسمی شرکت - هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد
tenders
واگذاری اجرای پروژه حوضچه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.