تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

دهیاری روستای کال زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای اسلامی روستا در نظر دارد اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، لایروبی کانال ها و آبیاری فضای سبز روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ۷ صلاحیت امور خدماتی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت ۶ ماه واگذار نماید.

شرایط آگهی

جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره ۱۰۷۶۸۹۴۵۵۰۰۲ه نزد بانک ملی بنام دهیاری کال زرکش ارائه گردد. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
tenders
اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، لایروبی کانال ها و آبیاری فضای سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.