تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده (نوبت اول)
به استناد پرونده ارجاعی از شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بندر انزلی کلاسه ۰۰۰۰۴۰۲ این دادگاه محکوم علیه آقای حسین حیدری نصرت آبادی فرزند عباس محکوم است به پرداخت مبلغ ۸/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بخشی از ثمن قرارداد در حق آقای حمید رحیمی زاده اصلی فرزند مهدی و نیزمبلغ ۴۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق دولت.که حسب اعلام و درخواست محکوم له آقای حمید رحیمی زاده اصلی فرزند مهدی مبنی بر مزایده و فروش یک دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا به شماره پلاک انتظامی ۶۴ – ۷۸۱ ط ۴۵ و به رنگ نقره ای متالیک و مدل ساخت ۲۰۰۶ وارداتی دنده ای و تیپ e4*2001/116*0091 و به شماره موتور LLN80CC22 و شماره شاسی JSAJTD54V00210582 متعلق به محکوم علیه واقع در پارکینگ ابتدای جاده مریم آباد ابرکوه توقیف شده و توسط کارشناس منتخب به این شرح ارزیابی شده که این خودرو در حال حاضر فاقد گیربکس و کمک گیربکس و میل گاردان می باشد و نیز گلگیر جلو چپ رنگ شدگی دارد و گوشه گلگیر عقب چپ خوردگی و فرورفتگی دارد ، درب عقب چپ صافکاری بدون رنگ شده است ، گوشه سپر جلو رنگ پریدگی دارد ، درب جلو چپ فرو رفتگی کوچکی دارد و بقیه قسمتهای بدنه ، فاقد رنگ آمیزی می باشد . لاستیکها در حد ۸۰% سالم می باشند و لاستیک جلو راست در حال حاضر پنچر می باشد و نتیجه کارشناسی : خودرو فوق با توجه به و ضعیت بدنه ، در صورت دارا بودن گیربکس و کمک گیربکس و میل گاردان ، به نرخ روز ، به مبلغ سیصد و هفتاد و چهار میلیون تومان ارزیابی می گردد ، ولی با توجه به اینکه این خودرو فاقد گیربکس و کمک گیربکس و میل گاردان می باشد ، لذا می بایستی مبلغ بیست و هشت میلیون و پانصد هزار تومان ( مجموع قیمت این سه قطعه ) از مبلغ فوق کسر گردد ، که پس از کسر نمودن ، قیمت این خودرو با شرایط موجود ، به مبلغ سیصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی می گردد و لازم به ذکر است که گیربکس این خودرو در تعمیرگاه آقای فلاح زاده در شهرستان ابرکوه به دلیل شکستن دنده برنجی سنکرونیزه و خار پشت آن که منجر به قفل کردن گیربکس شده بوده تحت تعمیر می باشد که از گیربکس فوق در تعمیرگاه بازدید به عمل آمد و به دلیل پیدا نشدن قطعات یدکی مورد نیاز تا کنون ، گیربکس به صورت اوراق شده در تعمیرگاه قرار دارد که جهت ادای دیون محکوم علیه درساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری ابرکوه به فروش می رسد طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است ، اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید و یا با شماره تلفن ۳۲۸۳۸۹۴۰  داخلی ۱۰۵ یا ۱۰۶ دفتر اجرای احکام حقوقی تماس حاصل نمایند و در صورت تمایل به خرید تقاضای کتبی خود را با ذکر مبلغ پیشنهادی تا قبل از ساعت مزایده به دفتر اجرای احکام تحویل و رسید دریافت نمایند بدیهی است مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده است و به درخواست خریدی که بعد از ساعت و تاریخ مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. در اینصورت برنده مزایده باید مبلغ پیشنهادی را پرداخت نموده و یا در صورتیکه پرداخت بهای اموال به وعده گذاشته شود که مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد برنده مزایده می بایست ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم نماید و در صورتیکه بقیه بهای اموال در مهلت مقرر پرداخت نگردد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابرکوه – مهدی زرنگارپناه اسفندآبادی
ابرکوه – بلوار امام علی (ع) – جنب سپاه پاسداران – دادگستری و دادسرای شهرستان ابرکوه – تلفن: ۴-۳۲۸۳۸۹۴۰
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۳۴۶۰۰۰۰۱۰۶۴۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۴۹۲۰۰۰۰۴۸۹۴۸۶
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابرکوه

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا  به رنگ نقره ای متالیک و مدل ساخت ۲۰۰۶ وارداتی دنده ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.