تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگـهی مـزایـده : نوبت اول
مورد مزایده :  خودرو سواری وانت آریسون دو گانه سوز مدل ۱۳۹۴
در پرونده  کلاسه ۰۰۰۰۲۸۱ اجرایی طی رای صادره از شعبه ۱۰  محاکم عمومی دادگستری شهرستان همدان – شعبه  ۵اجرای احکام مدنی
محکوم له :محمد فامیل محمدی
محکوم علیه : سید اسماعیل ایوبی تشریق
محکوم به  :مبلغ ۱٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و سایر هزینه های مندرج در اجراییه ونیم عشر دولتی برابر قانون
با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محکوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری وانت آریسون نموده است.
مشخصات مورد مزایده :
وانت آریسون دوگانه سوز شماره ۲۸-۵۹۱س۶۵ به شرح زیر اظهار نظر میگردد . ۱-مشخصات فنی اتومبیل در سوابق : نوع : وانت : سیستم : آریسون ، رنگ : سفید روغنی ، مدل : ۱۳۹۴ ، نوع سوخت : بنزین – گاز (دوگانه سوز ) CNG ، شماره موتور : ۱۱۸J0003717 ، شماره شاسی : NAAB66PE7FV512564 . 2- بازدید از وانت آریسون در پارکینگ الوند شهرستان همدان : موتور خاموش ، به غیر از گلکیر عقب سمت راست که نیاز به بازسازی دارد سایر قسمتهای مختلف بدنه و اطراف و سقف و درب بالای موتور سالم میباشد ، شیشه ها و آئینه ها سالم ، رادیو ضبط دارد ، لاستیکها ۵۰% ، طلق چراغ جلو سمت راست شکسته سایر چراغها سالم ، صندلی ها سالم ، جلو داشبورد سالم ، برف پاکن دارد . ۳- اظهار نظر کارشناسی : با عنایت به مراتب فوق چنانچه عیوب مخفی دیگری نداشته باشد ارزش پایه اتومبیل مبلغ ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل یکصد و پانزده هزار تومان تعیین میگردد ضمنا سقف اتومبیل
صافکاری بدون رنگ دارد و شاسی جلو راست دارای ضربه و شکستگی میباشد و بعضی از قسمتهای بدنه قلم کاری و لیسه کاری شده و شاسی های زیر بین دو اتاق شکستگی دارد.
لذا این اجراء بتاریخ  ۹-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۸٫۳۰ تا ۹  صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده ۵روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقی را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه ۱۴۰۰۲۵۹۳۷۲۰  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  ۱۰ درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات
یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۸۴۶۰۰۰۰۱۲۱۱۲۲
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۸۱۱۱۸۰۰۷۸۱
شعبه صادر کننده : شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  خودرو سواری وانت آریسون دو گانه سوز مدل ۱۳۹۴

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.