تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری امور قرارداد خرید ذخیره ساز اطلاعات رایانه ای
برآورد ۴۳.۹۲۷.۰۰۰.۰۰۰ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین ۲.۱۹۶.۳۵۰.۰۰۰ ریال - هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
tenders
واگذاری امور قرارداد خرید ذخیره ساز اطلاعات رایانه ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.