تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده خودرو در پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۹۹۰۵۲۳۳
به موجب پرونده اجرائی به شماره بایگانی فوق ششدانگ یک دستگاه خودرو ، سیستم : پارس خودرو ، تیپ : BRILLIANCE –H320-AT کاربری : هاچ بک ، مدل : ۱۳۹۵،رنگ : سفید،سفید،روغنی شماره شاسی : NAPH320ABG1006859 ، شماره موتور : BM15L*F078679 نوع سوخت : بنزین ، تعداد محور : ۲ ، ظرفیت : جمعاً ۵ نفر ، تعدادچرخ : ۴ ، تعداد سیلندر : ۴ ، به شماره انتظامی ایران ۵۵-۴۱۲ ص ۱۲ متعلق به صادق حیدری نصفی بدهکار پرونده که در قبال بدهی وی بازداشت و در پارکینگ دانشگاه مهندسی-به آدرس پیروزی خ شهید محلاتی خیابان ده حقی جنب دانشگاه آزاد متوقف گردیده است و طبق نظرمورخ۱۴۰۰/۲/۲ کارشناس رسمی دادگستری توصیف خودرو عبارت است از اینکه :وضعیت موتور خاموش بدنه دارای خوردگی از عقب و اطراف –وضعیت لاستیک در حد ۶۰ درصد و به مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی شده و برابر اعلام بستانکار وارده به شماره ۱۵۰۲۸۷۶۷ – ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ فاقد بیمه میباشد و در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهدشد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا بستانکار در صورت تمایل در رقابت ، خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. همچنین استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا است .ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
تاریخ انتشارآگهی مزایده ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – مهین شبیبی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۴۶۴
شماره پرونده : ۱۳۹۹۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۵۲۳۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
ششدانگ یک دستگاه خودرو ، سیستم : پارس خودرو ، تیپ : BRILLIANCE –H320-AT کاربری : هاچ بک ، مدل : ۱۳۹۵،رنگ : سفید،سفید،روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.