تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

«آگهــی مزایـــده»
واحد اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستــری شهرضا در نظر دارد در ارتباط با پرونده کلاسه ۰۰۰۱۰۵۱ اجرا ، یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی ۵۷۹د۷۳ ایران ۲۳ سفید رنگ مدل ۱۳۸۴ به شماره موتو۰۱۰۵۸۶۹۹ و شماره شاسیs1412284443725  بنزین سوز دوگانه سوز بصورت دستی ، خودرو مذکور قریب چهار ماه از توقیف آن می گذرذ لذا باطری خالی شده امکان روشن شدن ندارد ولی موتور و گیربکس بی عیب به نظر می رسد و نسبتاً خوب است گلگیر جلو چپ و راست خوردگی و رنگ دارد درب جلو راست و گلگیر عقب راست فرو رفتگی دارد چرخ ها فاقد قالپاق است ، شیشه ها و آینه ها داشبورد و تودوزی سالم است لاستیک ها تقریباً ۵۰% درصد آج دارد از وضعیت بیمه نامه اطلاعی در دست نیست با توجه به مدل و نوع و وضعیت خودرو و قیمت در بازار در زمان حال خودرو به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال ارزیابی گردیده است را از طریق مزایده به فروش رساند. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد و قبول نموده است به فروش می رسد . در صورتی که مامور اجرا ؛ پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد ، برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی وجه مزایده با تشخیص مامور اجرا حداکثر ظرف مدت یک ماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد . در صورتیکه برندة مزایده ، در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپردة او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . از کسانیکه مایل به شرکت در جلسة مزایده می باشند دعوت می شود در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستــری شهرضا حضور به هم رسانند . ضمناً متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته ، از خصوصیات و مشخصات مال مذکور در نظریة کارشناس مطلع شوند و در مدت ۵ روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی که آگهی شده را ملاحظه نمایند ./ع
تذکرات :
۱- مزایده در رأس ساعت مقرر ( ۱۱ صبح ) در اتاق شماره ۲۱۱ اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرضا برگزار می گردد و تاخیر به هر نحو و به هر دلیل قابل قبول نمی باشد .
۲- خریداران و شرکت کنندگان در مزایده می بایست ثبت نام در سامانه ثنا انجام داده باشند و تصویری از برگ ثبت نام به همراه اصل کارت ملی و شناسایی خود را همراه داشته باشند .
۳- شرکت کنندگان در مزایده و خریداران می بایست طی لایحه ای درخواست خود مبنی بر خرید مال و آگاهی داشتن از شرایط ، قیمت و توصیف مال مورد مزایده را به اجرای احکام اعلام نمایند .
۴- خریداران می بایست قبل از حضور در جلسه و حداکثر یک روز قبل از آن ؛ ۱۰ درصد پایه مزایده را به مبلغ  ——– به شماره شبا حساب سپرده دادگستری استان اصفهان به شماره ir110100004061012907670593  با شناسه پرداخت——- واریز نمایند و اصل فیش واریزی که به تایید امور مالی دادگستری شهرضا رسیده را همراه داشته باشند .
محمودعلی نژاد
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری شهرضا
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۷۵۷۴۹
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۳۶۴۸۰۰۱۶۸۷
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی ۵۷۹د۷۳ ایران ۲۳ سفید رنگ مدل ۱۳۸۴

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.