تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

پروژه سرمایه گذاری سامانه حمل بار شناسایی سرمایه گذار

شرایط آگهی

معرفی نامه کتبی - هزینه های انتشار چاپ آگهی در روزنامه و انجام کارشناسی های رسمی به عهده برنده می باشد - دریافت اسناد مبلغ یک میلیون ریال به حساب 0105052166009 نزد بانک ملی شعبه شهرداری
tenders
پروژه سرمایه گذاری سامانه حمل بار شناسایی سرمایه گذار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.