تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

« آگهی مزایده اتومبیل مورد بازداشت پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۹۳ واحد اجرای اسناد رسمی لنجان»
به موجب پرونده اجرائی شماره ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۸۱ یک دســـتگاه خودروی سواری تویوتا یاریس ۱۵۰۰ مدل ۲۰۱۳ به رنگ سفید ، نوع سوخت بنزین به شماره انتظامی ۸۹۸ ل ۸۸ ایران ۱۳ متعلق به آقای سید مرتضی عطائی کچوئی که در پارکینگ انتظام زرین شهر متوقف می باشد و طبق نظر هیئت کارشناسی خودرو با وصف: (اطاق و بدنه: دربهای جلو و عقب راست موج دارد گلگیر جلو چپ و درب موتور و سپر جلو تعویضی است -داشبورد مستعمل و بدون عیب و نقص – تودوزی پارگی دارد – تجهیزات دارد- نقایص ظاهری : آنتن رادیو روی سقف ندارد – شیشه جلو شکسته – موتور مستعمل و دارای اصالت و فاقد عیب و نقص فنی گیربکس : مستعمل و فاقد عیب و نقص فنی – تایرها با ۵۰درصد کارکرد بیمه شخص ثالث معتبر- کارکرد کیلومتر: ۱۹۰۹۳۵) به مبلغ ( پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) ارزیابی گردیده است، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه سوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد ، در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لنجان واقع در زرین شهر ، خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. در ضمن بدهی های مالیاتی و عوارض و خلافی های احتمالی تا تاریخ مزایده اعم از قطعی و غیر قطعی و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پارکینگ و غیره به عهده برنده مزایده می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس پارکینگ انتظام زرین شهردیدن فرمایند. شرکت در مزایده الزاما حضوری (خریدار یا نماینده قانونی وی) و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر ، مبلغ مذکور ( ده درصد مبلغ پایه ) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملـــــــیات فروش از درجـــــــه اعتبار ســـــــاقط و مزایده تجـــــــدید می گردد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان – محمد رضا ابراهیمی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۲۹۰۰۰۰۵۲
شماره پرونده : ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۳۸۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دســـتگاه خودروی سواری تویوتا یاریس ۱۵۰۰ مدل ۲۰۱۳ به رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.