تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری مدیریت و ساماندهی جایگاه گاز CNG به مدت یک سال
برآورد ۲٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ 114.000.000 ریال به حساب 3100004700009 نزد بانک ملی شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشدشرکت کنندگان ملزم به ارائه تاییدیه از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و یا اداره گاز می باشند
tenders
واگذاری مدیریت و ساماندهی جایگاه گاز CNG به مدت یک سال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.