تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، در نظر دارد کلیه امورات مربوط به واحد خدمات شهری و پسماند شهرداری را به مدت یک سال به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا شرکتهای خدماتی واجد شرایط طبق شرایط موجود در مناقصه واگذار نماید.
میزان سپرده فرایند ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
واگذاری کلیه امورات مربوط به واحد خدمات شهری و پسماند شهرداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.