تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مزایده اموال منقول – نوبت اول
آگهی مزایده یک دستگاه خودرو  سواری مدیران خودرو ام وی ام x33s با مدل ۱۳۹۶ با رنگ مشکی به شماره انتطامی ۱۹۴و۹۸ ایران ۳۳ با شماره شاسی ۱۰۱۷۱۳۵ و موتور ۱۶۶۷۶ با گیربکس اتوماتیک
در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه ۹۹۰۳۵۵۴/ ج ۱ با موضوع محکومیت محکوم علیه آقای حسین گودرزی پور  به پرداخت مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ۳/۷۲۲/۶۹۲/۰۳۶ ریال بابت خسارت تاخیرتادیه ومبلغ۴۲/۸۸۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل مجموعا”پرداخت مبلغ ۳/۷۹۶/۰۷۲/۰۳۶ریال ومبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محکوم له آقای  واحد یوسفی برزگر و پرداخت مبلغ ریال بابت هزینه نیم عشر اجرایی در حق دولت؛ در راستای استیفاء محکوم به یک دستگاه خودرو سواری مدیران خودرو ام وی ام x33s با مدل ۱۳۹۶ با رنگ مشکی به شماره انتطامی ۱۹۴و۹۸ ایران ۳۳ با شماره شاسی ۱۰۱۷۱۳۵ و موتور ۱۶۶۷۶ با گیربکس اتوماتیک متعلق  به محکوم علیه توقیف؛ خودروی موصوف پس از کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین پرونده و عدم اعتراض به نظریه کارشناسی از سوی متداعیین در فرجه قانونی و با رعایت ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه کارشناسی و برآورد قیمت شده است و بفروش گذاشته میشود.
پرونده شماره ۹۹۰۳۵۵۴ به لحاظ به پرونده متشکله و بازدید از خودرو در پارکینگ ۵۲ در بزرگراه لشکری به شرح ذیل اظهار نظر می نماید. مشخصات اتومبیل: اتومبیل از نوع سواری مدیران خودرو ام وی ام x33s با مدل ۱۳۹۶ با رنگ مشکی به شماره انتطامی ۱۹۴و۹۸ ایران ۳۳ با شماره شاسی ۱۰۱۷۱۳۵ و موتور ۱۶۶۷۶ با گیربکس اتوماتیک می باشد. بازدید خودرو: از خودروفوق بازدید گردید اتاق اتومبیل سالم و بدون تصادف می باشد و لاستیکها در حدود ۴۰٪ می باشد باتری اتومبیل از کار افتاده است و بدلیل موصوف میزان پیمایش مشخص نیست شرایط داخل کابین در حد مدل می باشد. قیمت: با نظر به شرایط اتومبیل و در نظر داشتن عرف روز بازار و تعیین بها بر مبنای پایه کارشناسی معادل مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برابر سیصدو هشتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد.
با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰/۴۵الی۱۱/۰۰ صبح تعیین و محل برگزاری مزایده اتاق مزایده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائی شهید مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح میباشد؛ کسانیکه که قصد شرکت در جلسه مزایده دارند می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در وجه شرکت کننده یا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستری به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۹۰۰۶۰۰۹ واریز و به واحد مزایده تحویل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذکور در قالب پول نقد و یا کارت عابر و … اجتناب نمایید)؛ برنده مزایده موظف است باقمیانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت نماید در غیر این صورت، از محل ده درصد تودیع شده بدواً هزینه های انجام شده اخذ و الباقی بنفع دولت ضبط میگردد؛ متقاضیان شرکت کننده در مزایده میتوانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به واحد مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازدید از مال مورد مزایده در ساعات اداری فراهم گردد. ضمنا کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند و … بر عهده خریدار می باشد.(لازم به ذکر است که استرداد قبض سپرده مذکور به شرکت کننده پس از ده روز انجام می شود)
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۶۴۲۵۱
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۲۱۶۳۵۰۰۶۷۶
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
مزایده یک دستگاه خودرو  سواری مدیران خودرو ام وی ام x33s با مدل ۱۳۹۶ با رنگ مشکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.