تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مرحله اول
باستناد پرونده اجرائی به کلاسه ۱/ ۰۰۰۰۷۷۳/ش صادره از سوی شورای حل اختلاف  شهرستان یزد له آقای حمید رضا زارع محمد ابادی وعلیه آقای  حسین فتحی  محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ونیم عشردولتی ، جمعا به مبلغ ۲۸/۷۳۹/۴۵۷ ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام ودرخواست محکوم له یک دستگاه خودرو سواری پژو۲۰۶  به رنگ مشکی مدل  ۱۳۸۱ به شماره انتظامی  ۵۲ د ۷۵۴ ایران ۵۴ و  شماره شاسی  ۸۱۶۰۷۵۸۰  و  شماره موتور ۱۰fse33831733را بعنوان مال محکوم علیه معرفی نموده است که خودرو فوق الذکر حسب اعلام کارشناس رسمی دادگستری در حال حاضر به دلیل آتش گرفتن ، تجهیزات داخل اتاق به طور کامل سوخته است به نحوی که کلیه صندلیها تا کف اتاق ذوب شده اند ، داشبرد با تمام تجهیزات داخلی ، هر پنج تا درب با سیستمهای داخلی آنها ، مجموعه فرمان و دسته دنده تا کف اتاق ، شیشه های جلو ، عقب ، ودربهای جلو ذوب شده اند ، میل تعادل سیستم جلوبندی احتمالا در اثر حمل و نقل کج شده است و خودرو فاقد باطری و لاستیکها به دلیل در معرض بودن نور آفتاب طولانی مدت ، غیر قابل استفاده شده اند . رنگ کل بدنه در اثر حرارت سوخته است و تغییر رنگ داده است  که توسط معاونت راهنمایی و رانندگی یزد توقیف و توسط کلانتری ۱۲ قائم یزد به پارکینگ منتقل و طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری به  مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای دین محکوم علیه در روز یکشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ساعت  ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده درشعبه ۱ اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت ۵ روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه مزایده پیشنهاد نماید ،  ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./
شرایط: ۱- افراد شرکت کننده در مزایده می توانند  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی  را به شماره حساب سپرده دادگستری به شماره شبا IR080100004072012907835482 نزد بانک مرکزی  تودیع و فیش مربوطه را ارائه و یا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمایند .
۲- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر (بعد از ساعت ۱۰ صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۳- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه مزایده ده درصدمبلغ را تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصدمبلغ مزبور را واریز نموده به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./
یزد – بلوار مدرس – ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۳۴۶۰۰۰۰۱۰۶۵۰۱
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۳۵۹۸۳۰۰۰۲۸
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سواری پژو۲۰۶  به رنگ مشکی مدل  ۱۳۸۱

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.