تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

اموال منقول اسقاطی تحت اختیار
مبلغ برآورد با کارشناسی:قیمت پایه دو میلیارد و دویست میلیون ریال
۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
اموال منقول اسقاطی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.