تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

انجام امور مربوط به آرامستانها شامل : جارو و نظافت معابر محوطه و ساختمانهای اداری واقع در آرامستانها و پارکینگ ها و نظافت سرویس های بهداشتی و غسالخانه و جارو و نظافت ساختمان اداری ، غسل و کفن ، حفر قبر و نگهبانی ، تهیه عکس ،فیلم ، گزارشات ،اخبار ،عملکرد و…..طبق شرح خدمات پیوست
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام امور مربوط به آرامستانها شامل : جارو و نظافت معابر محوطه و ساختمانهای اداری واقع در آرامستانها و پارکینگ ها و نظافت سرویس های بهداشتی و غسالخانه و جارو و نظافت ساختمان اداری ، غسل و کفن ، حفر قبر و نگهبانی ، تهیه عکس ،فیلم ، گزارشات ،اخبار ،عملکرد و…..طبق شرح خدمات پیوست

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,024,837,200 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/14 ساعت 14:00
tenders
واگذاری امور مربوط به آرامستانها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.