تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده پرونده شماره ۱۴۰۰۰۴۰۲۵۷۶۱۰۰۰۰۱۳ ( شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۰۱۷ )
یک دستگاه خودرو سواری جیلی GC6-AT مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی ایران ۵۳- ۴۵۵ ن ۳۷ متعلق به آقای بهمن فلاحی فرزند مسلم به شماره شناسنامه ۱۷۲ و شماره ملی ۱۰۹۱۷۹۳۸۶۷ که برابر اعلام پلیس راهور الیگودرز در سیستم شماره گذاری بنام نامبرده می باشد و قبلا در قبال قسمتی از طلب خانم فاطمه نوبخت و پنج درصد اجرایی بازداشت گردیده از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ در محل واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد واقع در خیابان منتظری شمالی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان شروع و به هر کس خریدار باشد به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ، مورد مزایده دارای مدل ۱۳۹۷ ، رنگ مشکی ، دارای شماره موتور JLB4G15J3CA4101735 ، شماره شاسی NA7NFG120JA101762 ، خودرو مذکور در اثر تابش آفتاب از نظر رنگ دچار خسارت گردیده ، لاستیک ها فرسوده ، باطری از کار افتاده و هر دو از حیز انتفاع خارج گردیده است و با در نظر گرفتن مدت توقف آن در پارکینگ و فرسودگی قطعات وسیله و در دسترس نبودن مدارک ، از مدت زمان بیمه نامه و نوع خلافی اطلاعی در دست نمی باشد و با عنایت به وضعیت ظاهری و ملاحظه شماره موتور و شاسی ، اطاق و سالم بودن مشخصات آن خودرو ارزیابی گردید . در ضمن بدهی مالیاتی و عوارض و خلافی های احتمالی تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر قطعی و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه وغیره به عهده برنده مزایده می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف اباد کمربندی جنوبی نجف آباد پارکینگ ایثار ۲ دیدن نمایند . ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد . ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد بابت پرونده کلاسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر الزامی است. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طی فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد./
حجت اله کاظم زاده
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی نجف آباد
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۳۳۰۰۰۰۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۲۵۷۶۱۰۰۰۰۱۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سواری جیلی GC6-AT مدل ۱۳۹۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.