تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید و نصب و راه اندازی ۵۹ دستگاه انواع کولر گازی شامل چهار قلم
برآورد: ۱۰٫۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین: 511.750.000 ریال به صورت یکی از تضامین درج شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتیکلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
tenders
خرید و نصب و راه اندازی ۵۹ دستگاه انواع کولر گازی شامل چهار قلم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.