تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : CONTROLLER UNIT
شماره نیاز : ۱۲۰۰۰۹۲۱۷۹۰۰۱۷۴۰
– مطابق فایل پیوست.
گروه کالا : تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی
تعداد : ۱ قلم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : آبادان

شرایط آگهی

کالا فقط از تولیدات داخل مورد پذیرش است.پیشنهاد فنی بطور کامل در سامانه بارگذاری شود.اعتبار پیشنهاد مالی مطابق با زمان درج شده در تقاضا باشد.تلفن کارشناس:53183339-061
CONTROLLER UNIT

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.