تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید ۱۰۰۰ عدد سرمته اسفریکال
در نظر دارد نسبت به خرید ۱۰۰۰ عدد سرمته اسفریکال از برند BAKER HUGHES از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

شرایط آگهی

کلیه شرکتهای توانمند - جهت دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن درخواست کتبی ممهور به مهر شرکت، مدارک هویتی شرکت مناقصه و فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب جاری ۱۸۵۴۸۰۰۰۰۰۱۳۳ نزد بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار (کد۱۸۵۴) به نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - جهت شرکت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به میزان بیست و پنج میلیارد ریال و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
خرید سرمته اسفریکال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.