تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در خصوص پرونده اجرائیه ۰۰۰۱۱۳۵ اجرای احکام مدنی تالش موضوع فروش یکدستگاه یخچال فریزر با مارک روشن بصورت پایین فریزر ۴ کشو به رنگ زرشکی با آب سرد کن مخزنی به شماره سریال ۲۸۵۰۹۱۸۲۲ مستعمل ، سالم با توجه به وضعیت ظاهری به قیمت ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال لذا مال موصوف روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ساعت ۸صبح از طریق مزایده دردفتر اجرای احکام مدنی تالش به فروش می رسد .
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش* آوریده
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۴۴۶۰۰۰۰۲۳۶۷۷۷
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۱۸۲۵۴۰۰۷۵۲
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یکدستگاه یخچال فریزر با مارک روشن بصورت پایین فریزر ۴ کشو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.