تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

تجدید مناقصه شرکت خدماتی سال ۱۴۰۱ |
مبلغ براورد ۱۳۶٫۳۶۷٫۳۸۹٫۲۸۵
مبلغ سپرده
۶٫۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تجدید مناقصه کانال خیابان بهرام و سیم خواه و محمد حسین آباد
مبلغ براورد ۶٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
مبلغ سپرده ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شرایط آگهی

بابت سپرده شرکت در مناقصه باید مبلغ اعلامی در جدول فوق را در قالب ضمانت نامه بانکی با معادل آن فیش واریزی به حساب سپرده به شماره ۲۰۰۴ ۱۰۸۱۹۷۰۶ به نزد بانک ملی شعبه هچیرود و یا چک بین بانکی تضمینی به مبلغ فوق در وجه شهرداری هچیرود ضمیمه قیمت پیشنهادی باشد (چک های بانکی مسافرتی رایج مورد قبول نمی باشد)
tenders
تجدید مناقصه شرکت خدماتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.