تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات Firewall جهت ستاد شرکت
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات Firewall جهت ستاد شرکت

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 300,000 مبلغ تضمین : 459,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/30ساعت: 16:00
tenders
خرید تجهیزات Firewall

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.