تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری پروانه کار تهیه مصالح و اجرای سیستم های کولینگ و فومینگ مخازن بیست میلیون لیتری سقف شناور شماره ۳ و ۴ و تکمیل فومینگ مخزن ۱۱ انبار نفت شمال غرب
مدت اجرای قرارداد ۱۸۰ روز بدون احتساب ایام تعطیلات رسمی و پنج شنبه ها
برآورد ۳۳٫۰۰۵٫۳۳۹٫۸۵۴ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1.650.266.993 ریال به صورت ضمانت نامه
tenders
واگذاری پروانه کار تهیه مصالح و اجرای سیستم های کولینگ و فومینگ مخازن بیست میلیون لیتری سقف شناور شماره ۳ و ۴ و تکمیل فومینگ مخزن ۱۱ انبار نفت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.