تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان رامهرمز در سال ۱۴۰۱
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان رامهرمز در سال ۱۴۰۱

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 300,000 مبلغ تضمین : 680,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/01/20ساعت: 08:00
tenders
واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.