تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری اجرای خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری و اجرایی به پیمانکار واجد شرایط

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
واگذاری اجرای خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری و اجرایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.