تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آهن آلات ضایعاتی پروژه آزاد راه تهران شمال قطعه Ab2 به مقدار تقریبی ۴۰ تن براساس مجوز

شرایط آگهی

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات و یا تجدیدمزایده مختار است سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی در وجه شرکت دی می باشد حضور پیشنهاد دهندگان در مزایده در زمان بازگشایی پاکت ها در جلسه مزایده بعلت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا مقدور نمی باشد... رجوع شود به اصل گهی
tenders
فروش آهن آلات به مقدار تقریبی ۴۰ تن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.