تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام حجمی کلیه امور مربوط به فضای سبز به مساحت تقریبی ۲۴۹۵۰
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۹۴۴۲۵۰۰۰۰۰۴
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱ متر مربع
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
محل تحویل : مازندران ، ساری

شرایط آگهی

فایل پیوستی و مدارک مورد نیاز در فایل پیوستی تکمیل و به صورت pdf در سامانه بارگذاری شود
tenders
انجام حجمی کلیه امور مربوط به فضای سبز به مساحت تقریبی ۲۴۹۵۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.