تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

اصلاح و بهینه سازی روستایی عوارض برق (از محل بودجه بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ )جنوب ساری
شرح کلی حوزه فعالیت : اصلاح و بهینه سازی روستایی عوارض برق (از محل بودجه بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ )جنوب ساری
برآورد مالی : ۴,۶۰۰,۳۴۳,۵۰۰

بدینوسیله پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای منتشر شده در نوبت اول مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در این روزنامه، اصلاحیه آگهی شرح ذیل به اطلاع می رساند:
١- منابع تامین مالی مناقصه ۱۵۱ ۴۰۰۱۱۰ “پروژه اصلاح و بهینه سازی روستایی ( مرمت روستایی از محل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای) ” از محل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به شماره موافقت نامه ۳۷۳۷۲۱ و اسناد خزانه اسلامی بند ب تبصره ۵ اخزا ۰۰۵ به تاریخ سررسید ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ می باشد. ۲-زمان فروش اسناد:از روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۳-مهلت بارگذاری اسناد:زمان بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Setadiran.ir ، حداکثر تا ساعت ۱۹ روز چهارشنب مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ می باشد. ۴-زمان بازگشایی پاکات:ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ انجام می گیرد. تبصرہ:فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد، می بایست حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به آدرس ساری بلوار خزر جنب خیابان حزب اله امور تدارکات شرکت توزیع برق مازندران تحویل گردد. سایر مفاد اعلام شده در آگهی مناقصه بقوت خود باقیست

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 545,000 مبلغ تضمین : 461,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/02/27ساعت: 09:00
tenders
اصلاح و بهینه سازی روستایی عوارض برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.