تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

تأمین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین برق صنعتی، تکنسین ابزار دقیق، استاد کار جوشکار و آهنگر، جوشکار و آهنگر (اداره نگهداری و تعمیرات)
شرح مختصر:
– خدمات فوق الذکر توسط ۶۵ نفر صورت می پذیرد
ب- برآورد کارفرما محل و مدت انجام:١- محل انجام خدمات ، حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری می باشد.
– مدت انجام خدمات از تاریخ ابلاغ شروع به کار، یکسال شمسی می باشد
– برآورد تقریبی کارفرما معادل ۱۴۸.۲۰۶.۶۶۵.۸۴۳ ریال بدون احتساب مالیات میباشد

شرایط آگهی

تهیه و تامین کالا و مواد مورد نیاز طبق شرح خدمات بعهده و هزینه پیمانکار می باشد - ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ارائه آخرین نسخه تأیید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در هنگام انعقاد قرارداد الزامی است - ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) به مبلغ ۶.۸۶۴.۱۴۰.000 ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد مبلغ بیمان به کارفرما - ضمنا در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت های بومی می باشد - مبلغ خرید اسناد 600.000 ریال - ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
تأمین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین برق صنعتی، تکنسین ابزار دقیق، استاد کار جوشکار و آهنگر، جوشکار و آهنگر (اداره نگهداری و تعمیرات)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.